سخن بزرگان

در این وبلاگ به نقل قول سخن بزرگان میپردازم و امیدوارم دوست داشته باشیدﺟﻨﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﯽ.
سقوط
آلبر کامو
[ پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:35 ] [ منو تو ]

[ ]


[ پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:32 ] [ منو تو ]

[ ]

[ پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:31 ] [ منو تو ]

[ ]

* آزادی چیست ؟
ابزار پیراستن نارستی های آدمیان است .


* دشمنان آزادی چه کسانی اند ؟
خودکامگان
گروه هایی که بی هماورد ، دستگاه فرمانروایی را در اختیار می گیرند .


* آیا آزادی بستر هرج و مرج ، شورش و بی بند و باریست ؟
آزادی خود بزرگترین مانع هر نوع هرج و مرجی است .


* عده ایی می گویند آزادی غرب را به فساد رساند ؟
آنها پیشینه اروپا  و  باختر را نمی دانند
این بخش از جهان امروز پاکترین دوران خویش را تجربه می کند .


* بدترین تعریف از آزادی چیست ؟
همین موردی که شما گفتید ، برابر دانستن آزادی با بی بند و باری !


* چرا عده ایی این تعریف را از آزادی دارند ؟
چون بیم دارند داشته هایشان از دست برود
آنها می دانند وجود آزادی رسوایشان می کند
 پس به بدترین شکل ممکن آن را هجو می کنند .


* آزادی فکر و بیان کی بدست می آید ؟
آن گاه که بتوان خودکامگان را با قوانین و هنجاری درست مهار کرد .


* چه کسانی بزرگترین مدافعان آزادیند ؟
از خود گذشتگان
آنانی که قدرت را بدون ترس به دیگری واگذار می کنند .


* آزادی دارای چه ویژه گی اساسی است ؟
ارزیابی و نقد ، بزرگترین ویژه گی آن است .
آنگاه که ارزیابی نباشد کاستی ها بر ملا نمی شود .
پلشتی روز افزون می گردد و نامردمان به نابکاری خود ادامه می دهند .


* آیا از دیدگاه شما آزادی تنها در اندیشه و بیان خلاصه می شود ؟
رسیدن به چنین هدفی خود موجب پیدایش آزادی در میدانهای دیگری همچون اقتصاد می گردد .


* آیا واژه آزادی برای ایرانیان وارداتی است ؟
ایرانیان خود نخستین منادیان آزادی بوده اند
آزادی همواره یکی از خواسته های مهم مردم ایران بوده است
مجلس ریش سفیدان در تمامی سلسله های باستانی ما وجود داشته است .
در دوره اشکانیان بارها این مجلس پادشاه ایران را تغییر داد .
حال آنکه اروپا در دست فرمانده هان نظامی بود .
آزادی در ایران نه تنها  وارداتی نیست بله زایشگاه و رویشگاه آن نیز هست .


* چرا خودکامگان نمی توانند خواست رسیدن به آزادی را ، از اذهان مردم  پاک کنند ؟
چون آزادی آمیخته است با سرشت آدمی .
آدمها می خواهند  در سرنوشت خود و فرزندانشان سهیم باشند .
نداشتن آزادی موجب بغض و کینه همگانی می گردد .


* چرا عده ایی آزادی خواهی را نتیجه و برآیند میل حیوانی انسان می دانند ؟
آزادیخواهی برآیند پاک ترین منش آدمیست .
نتیجه خرد است .
خواستی است آسمانی .
تنها کسانی در راه آزادی گام بر می دارند که خواسته های فردی خویش گذشته اند .


برچسب‌ها: ارد بزرگ, پاسخ آموزنده, در مورد آزادی, مصاحبه آزادی

[ پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ ] [ 3:16 ] [ منو تو ]

[ ]

* آزادی چیست ؟
ابزار پیراستن نارستی های آدمیان است .


* دشمنان آزادی چه کسانی اند ؟
خودکامگان
گروه هایی که بی هماورد ، دستگاه فرمانروایی را در اختیار می گیرند .


* آیا آزادی بستر هرج و مرج ، شورش و بی بند و باریست ؟
آزادی خود بزرگترین مانع هر نوع هرج و مرجی است .


* عده ایی می گویند آزادی غرب را به فساد رساند ؟
آنها پیشینه اروپا  و  باختر را نمی دانند
این بخش از جهان امروز پاکترین دوران خویش را تجربه می کند .


* بدترین تعریف از آزادی چیست ؟
همین موردی که شما گفتید ، برابر دانستن آزادی با بی بند و باری !


* چرا عده ایی این تعریف را از آزادی دارند ؟
چون بیم دارند داشته هایشان از دست برود
آنها می دانند وجود آزادی رسوایشان می کند
 پس به بدترین شکل ممکن آن را هجو می کنند .


* آزادی فکر و بیان کی بدست می آید ؟
آن گاه که بتوان خودکامگان را با قوانین و هنجاری درست مهار کرد .


* چه کسانی بزرگترین مدافعان آزادیند ؟
از خود گذشتگان
آنانی که قدرت را بدون ترس به دیگری واگذار می کنند .


* آزادی دارای چه ویژه گی اساسی است ؟
ارزیابی و نقد ، بزرگترین ویژه گی آن است .
آنگاه که ارزیابی نباشد کاستی ها بر ملا نمی شود .
پلشتی روز افزون می گردد و نامردمان به نابکاری خود ادامه می دهند .


* آیا از دیدگاه شما آزادی تنها در اندیشه و بیان خلاصه می شود ؟
رسیدن به چنین هدفی خود موجب پیدایش آزادی در میدانهای دیگری همچون اقتصاد می گردد .


* آیا واژه آزادی برای ایرانیان وارداتی است ؟
ایرانیان خود نخستین منادیان آزادی بوده اند
آزادی همواره یکی از خواسته های مهم مردم ایران بوده است
مجلس ریش سفیدان در تمامی سلسله های باستانی ما وجود داشته است .
در دوره اشکانیان بارها این مجلس پادشاه ایران را تغییر داد .
حال آنکه اروپا در دست فرمانده هان نظامی بود .
آزادی در ایران نه تنها  وارداتی نیست بله زایشگاه و رویشگاه آن نیز هست .


* چرا خودکامگان نمی توانند خواست رسیدن به آزادی را ، از اذهان مردم  پاک کنند ؟
چون آزادی آمیخته است با سرشت آدمی .
آدمها می خواهند  در سرنوشت خود و فرزندانشان سهیم باشند .
نداشتن آزادی موجب بغض و کینه همگانی می گردد .


* چرا عده ایی آزادی خواهی را نتیجه و برآیند میل حیوانی انسان می دانند ؟
آزادیخواهی برآیند پاک ترین منش آدمیست .
نتیجه خرد است .
خواستی است آسمانی .
تنها کسانی در راه آزادی گام بر می دارند که خواسته های فردی خویش گذشته اند .


برچسب‌ها: ارد بزرگ, پاسخ آموزنده, در مورد آزادی, مصاحبه آزادی

[ پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ ] [ 3:13 ] [ منو تو ]

[ ]

راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند 

دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر است
و پرواز را یاد بگیر ...نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی 

من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت 

بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند 

پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند 

پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند 

اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن را می شناخت

کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، دویدن را می فهمید

و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست 

آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت ....

وقتی داری در دریای زندگی سفر میکنی ..


برچسب‌ها: شارژ رایگان, وی پی ان رایگان, دانلود فیلم لینک مستقیم, هک آی دی

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 12:44 ] [ منو تو ]

[ ]

جهان سوم جایی است كه مردمش به فکر "آمدن" یه روز خوب هستند 

نه "آوردنش"...!

میشل فوکوبرچسب‌ها: میشل فوکو, سخن میشل فوکو, سخنان میشل فوکو

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 12:40 ] [ منو تو ]

[ ]

[ چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:16 ] [ منو تو ]

[ ]

رامش کامل تنها در آغوش طبیعت امکان پذیر است.(پابلو پیکاسو)

بشر در نا آرامی و سروصدای این جهان متولد می شود و در سکوت و آرامش آن جهان از دنیا میرود.(ماکسیم گورکی)

مزد جهان باقی برتر از آسایش دنیای فانی نیست.(حضرت علی)

آسایش کامل در تمرین های بی صدا و آرام ذهن است.(ارسطو)

اگر شما از وقار و آرامش درون سرشار باشید،تقریبا غیر ممکن است که دیگران بتوانند شما را آلت دست خود کنند.(وین دایر)

اگر در رنج باشم و منتظر آسایش بهتر از آن است که آسوده باشم و منتظر رنج.(حضرت محمد)

آنکه در درون آسایش دارد،همه دنیا را در آسایش می بیند.(سنت اگزوپری)

تعطیل یک روز هفته در همه ادیان و ملل در طول تاریخ حیات بشر،نتیجه ی توجهی است که به آسایش شده است.(امانوئل کانت)

همه تلاش ما در طول زندگی برای این است که به آرامش برسیم.(آندره موروا)

آسوده زیستن در ایمنی است.(حضرت علی)

کسی که در باطن خود آسایش ندارد بیهوده آنرا در خارج جستجو می کند.(سیسرون)

آرامش خیال،آرزویی است که همه دارند ولی همه به آن نمی رسند.(جان دالتون)

بازوی پدر و آغوش مادر ،امن ترین جای آرامش برای هر کس است.(آدام اسمیت)

آرامش غنیمتی است و ترک آن خسارتی است.(حضرت محمد)

آسایش زمان نمی شناسد،هر وقت خسته شدی بیاسای.(ژان ژاک روسو)

آرامش درون، ضامن آرامش برون نیز هست.(گابریل گارسیا مارکز)

کودکان برای این بیشتر آسایش دارند که می دانند در بزرگی وقت آنرا ندارند.(اقبال لاهوری)

آرامش به معنی سکوت و سکون نیست بلکه راحتی خیال است.(آبراهام لینکن)

همه ی پیشرفت های علمی بشر مرهون آرامشی است که در زندگی او وجود دارد.(مهاتما گاندی)

آسایش ،‌پاداشی است که بعد از هر کار و تلاش در انتظار بشر است.(دانته)

از جهان گذشتگی،تن و جان را آسوده می کند.(حضرت محمد)

اگر فعلا در آسایش و غنا هستی برای ایام پیری و نا توانی ذخیره کن زیرا آفتاب صبح ، تمام روز پایدار نیست.(بنیامین فرانکلین)

آرام باشید  از زندگی لذت ببرید،آگاه باشید هر آنچه لازم است بدانید در زمان،مکان و به شیوه ی درست برایتان آشکار خواهد شد.(لوئیز هی)

آنکه فکرش راحت است حتی در پر سر و صدا ترین جاها نیز آسایش دارد.(سروانتس)

آسایش ناموس طبیعت است،همه به آسایش محتاجند حتی جمادات.(پابلو پیکاسو)

آرامش حقیقی در مرگ است.(جان اشتاین بک)

با نفس خویش در آویز تا آسایش یابی.(حضرت علی)

جهان با آهنگی موزون در حال گردش است،اگر ما بتوانیم به اندازه ی کافی از تقلا و کشمکشها دست برداریم و آرامش را پیشه کنیم ، نقش خود را در این نظم و هماهنگی با شکوه تجربه کرده ایم.(وین دایر)

از زنده ترین زیور انسان آرامش توام با ایمان است.(حضرت محمد)

آسایش وقتی طولانی و بی دلیل باشد،مبدل به تنبلی می شود.(لودویک وان بتهوون)

آرامش باید حقیقی و باطنی باشد،آرامش ظاهری فریب است.(دافنه دوموریه)

نفسی آرام و عمیق بکشید و هر گونه مقاومت را رها سازید.(لوئیز هی)

به دنبال آرامش همه ی دنیا را گشتم ولی آنرا در خانه ی خود یافتم.(کنفوسیوس)

آرامش مدام نیز کسل کننده است ، گاهی طوفان هم لازم است.(فردریش نیچه)

آسایش باید حقیقی باشد آسایش مصنوعی بدتر مایه ی عذاب است.(اسحاق نیوتون)

هیچکس به آرامشی که می واهد نمی رسد،چون مفهوم زندگی تلاش دائمی است.(چارلز داروین)

هراز آسایش به لذت یک پیروزی بعد از تلاش و رنج نمی ارزد.(هانس کریستین آندرسن)

مسلمان کسی است که مردم از زیان دست و زبان او آسوده باشند.(حضرت محمد)

وحشتناک ترین آرامش ها ، آرامش قبل از طوفان است.(آلفرد نوبل)

آسایش دو زمان جایز نیست،هنگام انجام وظیفه و هنگام عبادت.(امیلا زولا)

هر نا آرامی ،عامل راحتی های دیگر است ولی هیچ آرامشی مقدمه ی آرامش دیگری نیست.(آندره ژید)

آرامش قبل از طوفان همیشه خطرناک تر از خود طوفان است.(امانوئل کانت)

پرهیزکاری در دنیا آرامش دل و بدن است.(حضرت محمد)

ساده ترین و همگانی ترین آسایش همان خواب است.(امیلی برونته)

به خاطر آرامش خود،دیگران را به نا آرامی و عذاب انداختن،خود خواهی است.(ایزاک آسیموف)

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم نا راحتی های امروز را تحمل کنیم.(توماس مان)

همه آرامش می خواهند و همه هم نا آرامی را دامن می زنند.(وینستون چرچیل)

ما در باطن صاحب همه چیز هستیم:شادمانی،رضایت خاطر و راهنمای باطن برای رسیدن بهمقصود نهایی زندگی.اگر شما از آرامش و صفای درون بی بهره باشید،دستتان خالی است.(وین دایر)

آسایش بخیل از همه کس کمتر است.(حضرت محمد)

فداکاری،یعنی آسایش خود را فدای آسایش دیگران کردن.(گابریل گارسیا مارکز)

بعضی ها آسایش می جویندو بعضی ها آسایش می آفرینند و هر دو هم بر فطرت خود کار می کنند.(ولتر)

آرامش که سبب نا آرامی دیگران شود گناه است.(موتزارت)

با همه به آرامش رفتار کن تا از هیچکس در هراس نباشی.(چارلز دیکنز)

اگر دیگران شما را می آزارنددر برابرشان مقاومت نورزید،چرا که ظرفیت شما در بوته ی آزمایش قرار دارد،چنانکه از این آزمون سربلند بیرون آیید،پاداش ارزنده ای که آرامش و صلح و صفای درون است نصیبتان می شود.(وین دایر)

نا امیدی دل ، آسایش نفس است.(حضرت علی)

عامل اصلی همه ی ناراحتی ها و نا آرامی های بشر افزون طلبی های اوست.(توماس کارلایل)

آرامش جسمانی و روانی توام و مکمل یکدیگرند،اولی که آمد دومی هم خواهد آمد اطمینان داشته باشید.(الکساندر پوشکین)

وای به حال کسانی که برای ایجاد آرامش جنجال بر پا می کنند.(فلورانس نایتینگل)


برچسب‌ها: اندیشمندانه, سخن آرامش, سخن امامان, سخن آرام کننده

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:16 ] [ منو تو ]

[ ]

*هرگز در میان موجودات مخلوقی كه برای كبوتر شدن آفریده شده كركس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یك از مخلوقات نیست جز آدمیان. ویكتورهوگو

*آن هنگام كه روحم عاشق جسمم شد و جفت گیری این دو سر گرفت من بار دیگر متولد شدم .ویكتور هوگو

*الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد. ویکتور هوگو

*پیروزی واقعی جان آدمی، فکرکردن است. هوگو

*زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند. ویکتورهوگو

*لبخند زن در دو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند . ویکتور هوگو

*انسان در عالم چون شبح سرگردانی است كه در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد . ویكتور هوگو

*من اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است . ویکتور هوگو


برچسب‌ها: سخن آموزنده, ویکتور هوگو, ویکتور هوگو جملات, سخن پند آموز
ادامه مطلب

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:14 ] [ منو تو ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه